Premium Ads

Astrology

1 - 12 of 91 listings
All Personal Company
Sri Haridraganapathi Jyotishyalayam
Sri Haridraganapathi Jyotishyalayam
సమస్త దుష్టశక్తుల నివారణకు ఉపయోగించదగినది నరదృష్టి నరఘోష పోవడానికి నాగభయం అర్థంకాని రోగాలు గండాలు పోవడానికి ఉపయోగించదగినదిం ఈ పై నాగబంధం కావలసిన వారు ఈ క్రింది అడ్రస్ కు3500/రూ.M.O పైకము పంపగరు.మాకు అందిన 10.రోజు లలో నాగ బంధం పంపగలము మీ పేరు. మీ గోత్రం మీ చిరునామా వివరంగా వ్రాసి పంపగలరు(బక్కోసారి 10...
Eluru · Andhra Pradesh 31/08/2018
Sri Haridraganapathi Jyotishyalayam
Sri Haridraganapathi Jyotishyalayam
Name : సిద్ధాంతి బ్రహ్మ శ్రీ పోట్నూరి దుర్గేష్ గారు Cell : 8886119953 9533829165 Email : sriharidraastrology@gmail.com శ్రీ విలంబి నామ సంవత్సర ఆషాఢ శుక్ల పూర్ణిమా ది.27-7-2018 శుక్రవారం.. కేతుగ్రస్త సంపూర్ణ .చంద్రగ్రహణం.భారత దేశమంతటా కన్పించును ఉత్తర గోళం సవ్యగ్రహణం తూర్పు. ఆగ్నేయ మధ్య స్పర్శము .వాయ...
Eluru · Andhra Pradesh 27/07/2018
Sri Sai Guru Raghavendra Jyothishyalayam
Sri Sai Guru Raghavendra Jyothishyalayam
Name : Pandit Raghavendra Sastri Cell : 9666542785 Address : Tadipatri.
Tadipatri · Andhra Pradesh 19/06/2018
Sri Sunandasutha Sujnana Jyothishyalayam
Sri Sunandasutha Sujnana Jyothishyalayam
Name : K.Sai Kishore Sharma Cell : 9491141432 Address : Brahmana Cheruvu, Bhimadolu Mandal, Gundugolanu.
Gundugolanu · Andhra Pradesh 05/06/2018
Sri Haridraganapathi Jyotishyalayam
Sri Haridraganapathi Jyotishyalayam
విజయంకర తంత్రాము?" ప్రతిదినముసాయంసంధ్యకాలంలో పెరటిలోని తులసి చెట్టు ముందు పసుపునీళ్ళు చల్లి బియ్యపుపిండితో పద్మాకారం లిఖించి దాని పై కంచు లేదా వెండి ప్రమిదను పెట్టి ఆపునేతితో ణదు వత్తులు వెలిగించవలెను .ఈవత్తులు నాల్లు దిక్కులకునాల్గు మధ్యలో ఒకటి వెలుగు విధంగా పుంచి .కొద్దిగా పంచదార నివేదన చేసి తులసి...
Eluru · Andhra Pradesh 04/06/2018
Sri Haridraganapathi Jyotishyalayam
Sri Haridraganapathi Jyotishyalayam
శనిగ్రహ రక్ష డాలర్...? పైస్పెషల్ వెండి డాలర్ఒక్కొక్కటి పూజించి పంపటకు గ్రా.500/నీల్లం అదనం.అగును సొమ్ము ముందుగా ఈక్రింది వ్రాసిన అడ్రస్ కు MO.ద్వారా పంపగలరు sidanri.Brama sri potunri Durgesh garu Ho.no:5-248.B.Dcolanicharu vugtu.eluru.mandalam.tangallmudi.westgodavari:534005.. call:8886119953:953382...
Eluru · Andhra Pradesh 04/06/2018
Sri Haridraganapathi Jyotishyalayam
Sri Haridraganapathi Jyotishyalayam
కుజదోష నివారణ డాలర్....? పై స్పెషల్ వెండి డాలర్ ఒక్కొక్కటి పూజించి పంపుటకు గ్రా కి 300/రూ.లు అగును సొమ్ము ముందుగా ఈక్రింది వ్రాసిన అడ్రస్ కు Mo.ద్వారా పంపగలరు.మీ పేరు .గోత్రము వివరగా వ్రాయండి అందిన 11 .రోజులలో పంపగలము మా చిరునామ Sidanti Brama sri potunri Durgesh garu ho.no:5-248.B.Dcolanicnicharu vu...
Eluru · Andhra Pradesh 04/06/2018
Sri Haridraganapathi Jyothishyalayam
Sri Haridraganapathi Jyothishyalayam
స్త్రీ జాతకాలలో గ్రహ ప్రభావాలు ఏవిధంగా ఉంటాయి....? స్త్రీల యొక్క జాతకాలలో గ్రహల ప్రభావాలు ఏవిధంగా ఉంటాయి మరియు స్త్రీల జాతక చక్రలలోని వివిధ స్థానాలనుబట్టి వారి రూపురేఖా విలాసాలు అదృష్ట.దురదృష్టాలు ఎలా ఉంటాయో వివరిచటం జరిగింది...... 1.స్త్రీ జన్నించిన సమయంలో ఆమె జాతకచక్రంలోని .లగ్నము మరియు చంద్రుడు స...
Eluru · Andhra Pradesh 24/05/2018
Sri Haridraganapathi Jyothishyalayam
Sri Haridraganapathi Jyothishyalayam
పాఠక మహశయులకు నమస్కారములు ది:15/12/1818 వ సంవత్సరమునందు తమిళ ప్రాంతము నందు వేదోక్త షోడశ కర్మల నిర్వహణము నందు బ్రహ్మణ -విశ్వకర్మ బ్రహ్మణ బ్రహ్మత్వమును గుర్చి వాదోపవాదము జరిగి కోర్టులకు వెళ్ళి విశ్వకర్మ బ్రహ్మణులు వేదాధికారము నిరూపించి విజయము సాధించినట్లు తేటతేల్లమగుచున్నది..... 2: విశ్వకర్మ వంశీయులు ...
Eluru · Andhra Pradesh 24/05/2018
Sri Haridraganapathi Jyothishyalayam
Sri Haridraganapathi Jyothishyalayam
విశ్వకర్మణాకు కామాక్షీ దేవి అభయము...? కైలాసమున ఒకనాడు ఆదిదంపతులగు పార్వతీపరమేశ్వరులు ఏకాంతసమయంలో ఎవరు అందంగా ఉన్నామనే సమస్య వారికి వచ్చింది ఈవిషయం కైలాసములోసు.వైకుంఠములను.బ్రహ్మ లోకములోను సురాసురబృందములలోనూ తేలలేదు ఆఖరికి బృహస్పతి .సోదరి యోగ సిద్ధప్రభకు.అష్టవసుపులలో చివరివాడగు ప్రభావసునకు పుట్టిన శి...
Eluru · Andhra Pradesh 24/05/2018
Sri Haridraganapathi Jyothishyalayam
Sri Haridraganapathi Jyothishyalayam
నవగ్రహ దోష నివారణకు "హోమ సమిధలు" “పూర్వజన్మ కృతం పాపం వ్యాధిరూపేణ పీడ్యతే తచ్చాంతిఃఔషధైఃదానైఃజపహోమ క్రియాదిభిః” అంటూ శారీరక,మానసిక లోపాలకు శాంతిగా ఔషధులు,దానాలు,జపాలు,హోమాలు చేయడం భారతీయ సంప్రదాయంగా ఉంది.వానిలో ముఖ్యమైనవి హోమ ప్రక్రియ జ్యోతిర్వైద్యంగా వినియోగ పడుతుంది.హోమంలో నవగ్రహ సమిధలు ఉపయోగించటం...
Eluru · Andhra Pradesh 24/05/2018
Sri Haridraganapathi Jyothishyalayam
Sri Haridraganapathi Jyothishyalayam
సరస్వతి లాకెట్ చదువుల తల్లి సరస్వతి.పిల్లలు ఉన్నత విద్యనభ్యసించటానికి.విద్యలో ఆటంకాలు తోలగటానికి.జ్ఞానాభివృద్ధికి సరస్వతి దేవి లాకెట్ ధరిస్తే మంచిది జాతకంలో చతుర్థస్థానం నవమస్థానం మరియు బుధుడు గురువు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు సరస్వతి మూల్లికా సరస్వతి లాకెట్ ధరించాలి పై లాకెట్ కావలనవారు మా అడ్రస్ కు MOద్వా...
Eluru · Andhra Pradesh 05/05/2018
Top